Zala Megyei Kórház Sportegyesülete (Magyarországi Népesedésért Egészségügyi és Sport Egyesület)

 2014. december 04., csütörtök

A Zala Megyei Kórház Sportegyesülete 2013. évben komoly átalakuláson ment át, mely folyamat még napjainkban is tart. Célunk olyan társadalmi hatást elérő programok, projektek tervezése, kivitelezése, melyek által megállítható a népesség fogyása és népességnövekedés érhető el. Ennek érdekében tájékoztató anyagokat is összeállítunk és terjesztünk.

Az új vezetőségi karral új szemlélet is érkezett Egyesületünkhöz, célkitűzéseink kibővültek és így ismertebbek tudunk lenni a társadalomban, a civilek és a civil szervezetek körében.

A sportegyesület alapvető működése során a tagok számára biztosít sportolási, lehetőséget, csapatversenyeken való szereplést, illetve tágabban véve a tömegsportmozgalmat erősíti.

Egyesületünk tevékenységi körét a Közgyűlés kibővítette, (Magyarországi Népesedésért Egészségügyi és Sport Egyesület néven folytatva működésünket tevékenykedünk) a továbbiakban az alábbi célokért is tevékenykedünk:

– Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

– Euroatlanti integráció elősegítése

– Kulturális tevékenység

– Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet

– Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folyatott sporttevékenység kivételével.

Az átalakuló egyesület a sportprogramok szervezése, azokon való szereplés mellett tevékenyebben vett részt a civil életben. Egyeztető kerekasztalokra, civil fórumokra látogattunk el, építettük civil kapcsolati tőkénket. E mellett szakmai konferenciákon, előadásokon vettünk részt határon innen és túl, melyeken lépést tartottunk a gyógyászat, az egészségmegőrzés területén elért újításokkal, hazai és nemzetközi trendekkel. Ezzel együtt a kóros túlsúly, magas vérnyomás, stressz, káros szenvedélyek leküzdésére irányuló gyógyszermentes, természetes gyógyászati elvekkel is megismerkedtünk és népszerűsítettük.

Az életmódformáló tevékenység egyik alappillére a kultúra, melyet magunk is eszközként akarunk felhasználni a magyarországi demográfiai változások visszaszorítására.

A szakmai konferenciákon és civil fórumokon az ismeretanyagaink bővítése mellett kapcsolati tőkénket is gyarapítottuk. A különféle segítő és ernyőszervezetek mellett olyan alapítványokkal, egyesületekkel kötöttünk ismeretséget, barátságot, akik specifikusan egy-egy „népbetegségben”, vagy szociális körülménnyel foglalkoznak.