SANSZ program 2014

 2015. április 17., péntek

A 2014-es év folyamán figyelemmel követtük a Zala Megyei Korház Sportegyesület SANSZ programját, mivel Alapítványunk elnöke nagy mértékben hozzájárul ennek a programnak a sikeres megvalósításához.

A Zala Megyei Kórház Sportegyesület az elmúlt időszakban komoly átalakuláson ment át, új tevékenységi köre a népesedési helyzet javítása és az egészségügyi és szociális tevékenysége országos hatókörű lett. Mivel szinte minden megyében szembesült hazánkban a családvállalási kedv, aggasztó csökkenésével, fő céljuk lett a társadalmi hatást elérő programok, projektek tervezése, kivitelezése, melyek által megállítható a népesség fogyása és népességnövekedés érhető el. Ennek érdekében tájékoztató anyagokat is összeállít és terjesztett.
Az új vezetőségi karral új szemlélet is érkezett az Egyesülethez, célkitűzései kibővültek és így ismertebbek tudnak lenni a társadalomban, a civilek és a civil szervezetek körében.

2013-ban elindította és működteti a magyarországi népesedési helyzet javítását megcélzó MAG NA (MAGyar Népesedéi Aktivitás) hálózatot. Amelyben a hozzájuk fordulók segítséget és tanácsadást kaphatnak ebben a témába beletartozó bármilyen kérdésben szakértő tanácsadónktól, aki a szakmai programjuk során is rendelkezésünkre álltak, mint népesedési tanácsadók, akik szociális témában, elsősorban társadalombiztosítási témakörben jártas szakemberek.

Az elmúlt évben együttműködést kötött egy adósság kezelő/adósság rendező szakemberrel. Fórumaik alkalmával nagy érdeklődéssel fogadták az előadásokat a hátrányos helyzetben lévő településeken élők.
A sportegyesület alapvető működése során a tagok számára biztosít sportolási, lehetőséget, csapatversenyeken való szereplést, illetve tágabban véve a tömegsportmozgalmat erősíti.
Az átalakuló egyesület a sportprogramok szervezése, azokon való szereplés mellett tevékenyebben vett részt a civil életben. Egyeztető kerekasztalokra, civil fórumokra látogatott el, építette civil kapcsolati tőkéjét. E mellett szakmai konferenciákon, előadásokon vettek részt a tagok határon innen és túl, melyeken lépést tartottak a gyógyászat, az egészségmegőrzés területén elért újításokkal, hazai és nemzetközi trendekkel.

Az előző évi szakmai programjuk során 2014. augusztustól működtették és jelenleg is működtetik a SANSZ civil központunkat Csanádpalotán. Szociális és munkaerő-piaci tanácsadó heti 4-4 órában tartott ügyfélfogadást a településen. Emellett 4 alkalommal fórumot tartottak (Csanádpalotán, Mezőhegyese, Magyarcsanádon és Pitvaroson).
Központjuk sikerességére az érdeklődők száma a bizonyíték, mivel az iroda eddigi működése alatt közel 150-en keresték fel a tanácsadókat. Volt, aki munkaerő-piaci kérdéssel (önéletrajz írás, állások keresése interneten), volt, aki szociális kérdéssel (szocpol, lakhatási támogatások és egy szociális támogatások) érkezett. Tapasztalataik szerint Csanádpalotáról érkezett a legtöbb érdeklődő, tanácsot kérő, de a további 3 érintett településről is szép számban keresték fel irodájukat civilek, civil szervezetek és vállalkozók is.