Máltai Szeretszolgálat bemutatkozása

 2014. december 04., csütörtök

Beszámoló a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Szegedi Csoport

2010-ben végzett tevékenységéről

A csoport a 2010.esztendőben ünnepelte létrejöttének huszadik évfordulóját. Ennek jegyében igyekezett lelkiségében, tevékenységében megerősödni és megújulni. Megtartottuk tradíciónkat, hogy havonta vegyünk részt máltai szentmisén a jezsuitáknál, minden hónap első keddjén gyűlésen veszünk részt, ahol vallásos elmélkedés után megbeszéljük a legfontosabb dolgokat, illetve esetmegbeszélést tartunk. Hagyományos karitatív munkáink, az adományok gyűjtése és kiosztása egyre több akadályba ütközik, mert az utóbbi időszakban igen megcsappant az adakozókedv. Mi alkalmazkodva a megváltozott körülményekhez, megpróbáltunk megfelelni a növekvő elvárásoknak. A rászorulók száma egyre nő. A hajléktalanok mellett más társadalmi rétegek tagjai is segítséget kérnek. A gazdasági válság, a munkanélküliség miatt nemcsak a csonka, hanem a teljes családok egy részét is a lecsúszás veszélye fenyegeti.

A domaszéki lelki nap megerősített bennünket hitünkben, elhivatottságunkban.

Kardos atya felejthetetlenné tette számunkra az ott töltött délutánt szept. 18-án.

Ez a maroknyi csoport (21 fő) kiemelkedő teljesítményt nyújtott egész évben.   A kecskeméti vezetés óva intett bennünket a túlzott hajtástól, de nem erről van szó. A csoportok állandó tagokkal dolgoznak, rövid időn belül baráti kisközösségek lesznek. Örömmel látom, hogy számukra a jókedv és a feltöltődés ideje a máltás „munka”, bőven jut idő egymásra. Ennek köszönhetően minden nehézség nélkül az ünnepek előtt és között is nyitva tartottunk a nagy hidegben valamint a nyári kánikulában. Heti hat alkalommal állunk a rászorulók rendelkezésére folyamatosan egész évben. Emiatt- és nem Szeged nagyváros mivolta miatt- örömmel jelenthetjük ki, hogy idén is három megyét tudtunk segíteni.  A testvérek tudják, hogy munkájuk Szegeden nélkülözhetetlen, de ennek ellenére szükségük van a pozitív visszajelzésre. Mindig törekedtem a közfigyelem máltaisok felé fordítására. Munkánkról, rendezvényeinkről a máltai presztizst növelő cikkekben, tudósításokban számoltak be a helyi lapok, rádió- és tévéadók. Magyar Anna, a Csongrád Megyei Közgyűlés elnök asszonya a médiák biztosításával támogatja munkánkat. A felvételek megtekinthetők az interneten.

Munkánkat bemutattam a Szegedi Közéleti Kávéháznak. Az előadás után végigvezettem az érdeklődőket a Csanádi u-i házban. Novemberben Szeged környéki zöldségtermelőknek ismertettem a tevékenységünket. Az eredmény egy együttműködési szerződés lett, valamint az, hogy karácsony előtt egy hónapon át oszthattunk gyerekes anyáknak burgonyát, répát, káposztát. Remélhetőleg az együttműködés hosszú és folyamatos lesz. „Cserébe” a csoport ingyenes előadásokkal, a falusi szegények megsegítésével nyújt támogatást.

Fontos feladat volt az évben újabb adományforrások felkutatása, kapcsolatok kialakítása munkánk érdekében. A Dugonics András Piarista Gimnázium, kérésünknek eleget tett, de nagy örömünkre idén már nem két, hanem hat tizedikes tanulót küldött a segítségünkre. Munkájuk nélkülözhetetlen, mert a pincében lévő ruharaktárba húsz lépcsőn át vezet az út. A nehéz zsákokat 60-70 éves máltás testvéreknek nem könnyű levinni. A fiúk az itt eltöltött időszakban empatikusabbá válnak.

Tavaly a Rókusi Általános Iskolával lebonyolított gyűjtési akciónkat megismételtük. Az intézmény Szeged legnagyobb létszámú általános iskolája, s idén a gyerekek 50 kg élelmiszert, sok játékot, ruhaneműt adományoztak egyesületünknek. A SZTE –JGYPK hallgatói szintén jelentősen segítették gyűjtéseinket. Az egyik szegedi nagyvállalat pénzzel nem, de ehelyett élelmiszerek adományozásával járultak hozzá karitatív tevékenységünkhöz.

Fontosnak tartjuk, hogy a szegediek mindig tudják rólunk a legfontosabb információkat, ezért a hajléktalanjaink bevonásával rendszeresen szórólapokat osztunk szét. Olvasható rajta a nyitva tartás, hogy mire van legnagyobb igény.

Szerződést kötöttünk a Magyar Élelmiszerbankkal, november 9-én 415kg tartósélelmiszert osztottunk szét. Megújítottuk több évre visszatekintő kapcsolatunkat a Hóbiárt Bisztró tulajdonosával, aki 15 halmozottan hátrányos helyzetű gyermek étkeztetését vállalta a tanév minden tanítási napján.

Az ország összefogásához csatlakozva a Tarjáni Gyógyszertárral együttműködve gyógyszereket, augusztus 20-án, nemzeti ünnepünkön a Csongrád Megyei Önkormányzattal összefogva 200e Ft-ot gyűjtöttünk az árvizek károsultjainak. Az iszapkatasztrófa áldozatait egy furgonnyi műszaki cikkel támogattuk. Egy makói belvízkárosult családot teljesen felszereltünk bútorokkal, ágyneművel, ruhákkal.

A Szegedi Corával közösen 7016kg ruhaadományt gyűjtöttünk az árvíz károsultjainak megsegítésére.

Rendszeresen pályázunk, már ahová tudunk, hiszen legtöbb helyen alapvető elvárás az adószám. A kecskeméti pályázaton nyert 40e Ft-ból felújítottuk a veszélyessé vált padozatunkat linóleummal. Pályáztunk a helyi önkormányzathoz is.

Fontosnak tartjuk a lakosság állandó tájékoztatását, a velük kialakított aktív kapcsolatot. Klienseinkkel internet-, és telefonkapcsolatban vagyunk, ezt bizonyítandó a legutóbbi két hónap emailjeit a témában továbbítottam a régióközpontnak. Nemcsak kéréssel keresnek meg bennünket, hanem életviteli tanácsokért is, vagy bűncselekmény áldozata azért, hogy hová fordulhat…A lakosság egészségének érdekében prevenciós előadássorozatot tartottunk.

Csatlakoztunk a helyi programokhoz és a máltás akciókhoz is. A Szegedi Paprikafesztiválon gyűjtöttünk és szórólapoztunk. Részt vettünk az izzócsere-programban, a Spar-akcióban kb. 200kg tartós élelmiszert gyűjtöttünk.

Minden héten jön hozzánk egy-egy elszegényedő kistelepülés autója adományokért. Nem ritka, hogy 100km-t meghaladó távolságból keresnek meg bennünket.

Újításként szegedi klienseinkről, elsősorban egyedülálló anyákról nyilvántartást vezetünk, hogy bármikor tudjunk nekik szólni, ha számukra fontos adomány érkezik. A módszer jól bevált.

Hagyományainknak megfelelően húsvétkor és decemberben két alkalommal nagyobb arányú csomagosztást végeztünk. Újdonság az, hogy azoknak, akik a legnagyobb bajban vannak, egész évben, folyamatosan adtunk élelmiszert (lásd a csomaglista fénymásolata). A Szegedi Önkormányzat munkánkat elismerve 40 csomaggal támogatta humanitárius segítségnyújtásunkat.

Az év folyamán 20 tonna ruhát, cipőt gyűjtöttünk, válogattunk és továbbítottunk. Ez nem kis teljesítmény, ha belegondolunk abba, hogy két éve áttértünk a nem szezonális ruhák és lábbelik raktározására. Csak így tudjuk biztosítani, a téli hidegben mindig legyen meleg ruha, nyáron pedig szellős viselet. 300db bútort osztottunk szét, kb. 1000 kötet könyvet, 500 pár gumicsizmát a belvizeseknek.

Bicikliket gyűjtöttünk és feljavítva átadtunk rászorulóknak. A József Attila Szakiskola diákjai megfelelő minőségű használt ruhákból kesztyűket varrtak hajléktalanjainknak.

Fontos számunkra a szórakozás, az együttlét is. Ezt szolgálja a hagyományos farsangi rendezvényünk, a lelkinapok, az ingyenes színházlátogatás, valamint a Közéleti Kávéház programjai.

Az éves munkánkra a karácsonyi akciónk tette fel a koronát: dec. 19-én szerveztük a Szívemből-szíved szerint elnevezésű programot, melynek keretében 40 rászoruló kisgyermek kapott új ajándékot. Az ünnepség a Százszorszép Gyerekházban volt, az ajándékozást csodás műsor előzte meg.

Felléptek zeneiskolások, gyerekszínjátszók, betlehemesek és egy népzenész. Szponzoráló cukrászdák süteményéből agapét rendeztünk a végén. Az akciót a Körzeti Stúdió közvetítette.

A fentiek mellett a csoport számtalan „aprómunkát” végzett, aminek részletezésétől eltekintünk, s csak a legfontosabbat emelem ki ezekből: a legkorábbi máltai szándékoknak és hagyományoknak megfelelően a szegedi csoport minden tagjának van személyes patronáltja, gondozottja.

A beszámolót Kozma atya szavaival zárom, melyek iránytűk a mi számunkra:

„A szónak egyre kevesebb napjainkban az ereje, de a jó szándékú emberek számára maradnak tettek. Ám nehéz ma jót tenni, mert sokan nem akarják. Nem tudják, hogy az életünknek egyedül akkor lesz értelme, ha nem csak magunkért élünk, hanem szétosztjuk magunkat embertársainknak. Egy jó szó, egy tányér leves, egy kinyújtott kéz, a másik felé tett lépés, sokak számára ez jelenti az életet. Egymás keresése, megtalálása, segítése ez vezethet el oda, hogy a világnak más arca legyen- emberi, hívő arca.”