Jó tanács Alapítvány

 2014. december 04., csütörtök

„Jó tanács-jogtanács civil szolgáltató központ” Alapítvány

Alapítványunk a 2013. évben komoly átalakuláson ment át, új székhellyel és vezetőségi karral rendelkezünk. Ezzel egyidejűleg célkitűzéseink, közhasznú tevékenységi körünk is kibővült, hogy még ismertebbek tudjunk lenni a társadalomban, a civilek és a civil szervezetek körében. Fő tevékenységünk határmenti magyarok, civilek és civil szervezetek számára jogi és pénzügyi tanácsadás, segítségnyújtás, de emellett oktatási, nemzetközi, kulturális és településfejlesztési munkát is folytatunk. Céljainknak megfelelően főleg non-profit szolgáltatásokat végzünk.

Szervezetünk, a „Jó tanács – jogtanács civil szolgáltató központ” Alapítvány tevékenysége során mindennapi kapcsolatban áll a legkülönbözőbb területeken működő társadalmi szervezetekkel. Tevékenységünk sokrétű: a civilek jogi tanácsokkal való ellátása, jogi ismereteinek bővítése, a civil szervezetek könyvelésének segítése, számviteli és pályázatírási tanácsadás végzése. Szervezetünk az esélyegyenlőség elősegítése érdekében a hátrányos helyzetű, vagy kezdő civil szervezetek számára ingyenes jogi, pénzügyi és pályázatírási tanácsadást biztosít.

Segítő szándékunkat kiterjesztettük a határon túli civil szervezetek irányába is. Ennek köszönhetően jól működő kapcsolatot alakítottunk ki közel 300 szervezettel határon innen és azon túl. Részt vettünk kerekasztalos konferenciákon, rendezvényeken. Betekintést nyertünk a határ menti magyarokat összefogó szervezetek életébe, munkásságába. Tanultunk egymástól, hiszen a megismert partnerek más tapasztalatokkal rendelkeznek, ezeket adtuk át egymásnak. Valós megoldásokat kerestünk a felmerült problémákra, kérdésekre, úgy, hogy közben a jelen lévők észrevétlenül tanultak egymástól.

Eredményeink:

–  2013. évtől országos hatókörrel civil szervezetek működését segítő szolgáltatások bevezetése.

–  A pénzügyi és jogi tanácsadó fórumok tartása.

–  „Civil jogi esetek”című internetes kiadvány készítése.

–  Határ-menti civil kerekasztal Lendván 50 fő részvételével.

–  „Civil karaván” Muravidéki és Burgenlandi „tapasztalatcsere-körút”.

–  Jogi, számviteli, pénzügyi képzés civil szervezetek részére.

A különféle segítő és ernyőszervezetek mellett olyan alapítványokkal, egyesületekkel kötöttünk ismeretséget, barátságot, akik specifikusan egy-egy jogi, szociális vagy gazdasági területtel foglalkoznak.

A szervezet ismertségét és aktivitását tekintve fontos, hogy civilként az országhatárt is átlépve nemzetközi szinten is kiépítsük kapcsolatainkat, így a Kárpát-medence, Európa szívének civil vérkeringésébe is bekapcsolódhatunk.

Alapítványunk egy erős civil összefogást kezdeményezett, a legtöbb Közép-Európai ország együttműködésével, abból a célból, hogy az évek alatt összegyűjtött tudást, tapasztalatot, ötletet átadhassuk egymásnak, ezzel megkönnyítve szervezeteink működését.

Különböző szolgáltatásaink és képzéseink visszajelzései igazolták tevékenységünk társadalmi hasznosságát, így a továbbiakban is ennek megfelelően kívánjuk folytatni működésünket.