Európai Dél-Alföldi Regionális Alapítvány

 2014. december 04., csütörtök

A Dél-Alföldi Regionális Alapítvány 2005-ben, közhasznú szervezetként, regionális szinten kezdte működését.

Hazai és határon túli magyar civil szervezeteket felkaroló ernyőszervezetként működünk. Összefogjuk a Dél-alföldön és a határon túl tevékenykedő magyar szervezeteket. Számos magyar együttműködő partnerünk van a Kápát medencében. Létre hoztuk magyarsiker.info honlapunkat, így 300 határon túli magyar szervezettel tartjuk a kapcsolatot. Kapcsolataink fenntartása és ápolása végett 2008-tól lehetőségeink szerinti gyakorisággal, hagyományőrző jelleggel a Kárpát-medencében lévő civil szervezetek részére „Civil Honfoglalás – Civil Szerződés” elnevezéssel civil találkozót kezdeményezünk. Az első két évben Ópusztaszeren, majd Zentán és Szegeden, rendeztük meg azzal a céllal, hogy lehetőséget biztosítsunk a civilek közötti tapasztalatcserére. 2008-ban a 7 magyarországi régióban működő civil szervezetek képviselői jelentek meg, 2009-ben már muravidéki civilek is részt vettek a kezdeményezésben és a programban is, 2010-től már délvidékiek, drávaköziek, őrvidékiek, felvidékiek és erdélyiek is csatlakoztak magyar-magyar kapcsolatokat és hagyományokat őrző programunkhoz, melyen 100 fővel 50 szervezet képviseltette magát. Programsorozatunk célja a civil aktivitás növelése, a társadalmi nyilvánosság szélesítése, a kulturális értékek továbbvitele, a magyarságtudat, identitástudat megőrzése.

Honlapunkat (civilszeged.hu) folyamatosan fejlesztjük, tartalmát bővítjük azoknak a szervezeteknek a bemutatásával, akik csatlakoznak határtalan kapcsolatrendszerünkhöz.

Regionális és megyei civil levelezőlistát működtetünk, közel 1000 szervezet aktuális információit továbbítjuk.

Hátrányos helyzetűek felkarolása és segítése érdekében több programot valósítottunk meg. 2012. év végéig tartó TÁMOP 5.3.1 programunk célja volt Csanád térségben élő 45 fő hátrányos helyzetű, munkatapasztalattal nem rendelkező, munkanélküli, alacsony iskolai végzettségűek társadalmi integrációját támogató komplex HR fejlesztés, a foglalkoztathatóság és az önálló életvitelre való felkészítés érdekében. OKJ-s képzésüket követően munkakipróbálással járultunk munkatapasztalatuk megszerzéséhez.

2012 őszén Segítő Aktív Klubbal segítjük a hátrányos helyzetűeket Csanádpalotán.

2012. novembertől Önkéntes Pontot működtetünk Csanádpalotán és Pitvaroson. Önkéntes akciókat valósítottunk meg 6 településen Csanád térségben.

150 regisztrált önkéntesünk 20.000 órát teljesített.

Munkaerő piaci szolgáltatások bevezetésén dolgozunk TQM minőségirányítási rendszer bevezetésével, olyan sztenderdek alkalmazásával, melyek a jövőben működésünket szolgálják. Munkatársaink felkészítő képzéseken vesznek részt, ezáltal hatékonyabban tudják majd új feladatkörüket ellátni. Folyamatos tanácsadást tartunk a tartósan munkanélkülieknek, a gyesről visszatérőknek, pályakezdőknek, hátrányos helyzetű munkavállalóknak és romáknak. Célunk, hogy országos szintű szolgáltatásainkkal minél többen munkához jussanak.