Csillagász Regionális Alapítvány

 2014. december 04., csütörtök

Alapítványunk elsődlegesen fontos a civil és szakmai együttműködés, célunk a régió civil szervezeteivel való hatékony kapcsolattartás, a civil párbeszéd előmozdítása. Nagy hangsúlyt fektetünk az ifjúság, azon belül is a hátrányos helyzetűek foglalkoztatására, segítésére. Gyermektáborokat, sportrendezvényeket, vetélkedőket szervezünk számukra.  Emellett nagy hangsúlyt fektetünk a határmenti kapcsolataink fenntartására, ápolására, szorosabbá tételére.

Célcsoportunk a fiatal korosztályon belül is a hátrányos helyzetű gyermekek, őket karoljuk fel, olyan programokat szervezünk nekik, amikre nincs lehetőségük eljutni.

Több éve törekszünk arra, hogy a határ menti civil szervezetekkel is állandó kapcsolatot ápoljunk, rendszeresen találkozzunk. Mind Muravidéken, mind Délvidéken több szervezettel is jó kapcsolatokat ápolunk. Az ismeretségeink nagy része, több évre visszanyúlik.

2012-ben megszerveztük a „Határ menti civil kapcsolatok Zentától Lendváig” programunk folytatását, mely során a vajdasági civil szervezetekkel két ízben is találkoztunk. A már meglévő civil szervezetekkel nem csak hogy erősítettük kapcsolatunkat, de ki is szélesítettük. A Lendvai utazás hasznos volt a Vajdaságból érkezőknek, mert így rajtunk keresztül megismerkedhettek egymás szervezeteivel, működésével. A kapcsolattartás és az ismeretség tovább erősödött a zentai találkozó alkalmával. Zentán, mi is több új szervezet képviselőjével találkoztunk, így a mi célunk is teljesült, bővíteni tudtuk határ menti kapcsolatainkat. A szakmai beszélgetésekre mindenki a saját szervezetéből készült fel, hiszen szerencsére volt több új résztvevő is. A találkozók lényege az volt, hogy együtt beszéljünk a tapasztalatokról, problémákról és együtt találjunk megoldásokat, kiutakat és jövőbeli terveket.

Nyáron Zentára vittünk el magyar gyermekeket táborozni, ahol a vajdasági magyarok kultúrájával, a településfejlesztés lehetőségeivel, tevékenységével ismerkedhettek meg. Zentáról is jöttek gyermekek Kecskemétre, akik az itteni magyar kultúrával kerülhettek közelebbi kapcsolatba, és bemutattuk a megyeszékhelyen az elmúlt 2 év eredményeit. Emellett megtekinthették a kecskeméti Planetáriumot, mely programot filmvetítéssel tettük még izgalmasabbá számukra, kivetítve nemcsak Kecskemét, hanem a régió fejlesztési projektumait.

Csillagászati tábort is szerveztünk a hátrányos helyzetben élő gyermekek számára. Július és augusztus hónapban egy hetes turnusokban váltották egymást a csoportok. A kecskeméti Planetáriumban részt vettek előadásokon, filmvetítéseken, emellett sportvetélkedőket, és túrákat is szerveztünk számukra.

Honlapunk (csillag-asz.tisztacivil.hu) fejlesztésén is dolgoztunk, hiszen ezen keresztül tudjuk partnereinket és a lakosságot is, a leghatékonyabban tájékoztatni működésünkről, programjainkról, jövőbeli terveinkről.

Pályázati forrás nem állt rendelkezésünkre, az előző év tartalék bevételéből valósítottuk meg a programokat, a többit önkéntes munka segítségével tudtuk létrehozni.