A Mindennapi Kultúráért Egyesület

 2014. december 04., csütörtök

AZ EGYESÜLET CÉLJA:

Megfogalmazni, népszerűsíteni azokat a normákat, ismereteket, szemléleti és magatartásmódokat a tágan

értelmezett kultúra területein, amelyek vonatkozhatnak minden polgárra vagy minden szervezetre. Nem

örökérvényű dogmák keresése a cél, hanem olyan folytonos törekvések szervezése, megfogalmazása,

amelyek kívánatosak, szükségesek és lehetségesek lennének a polgárok illetve szervezeteik esetében.

 

TEVÉKENYSÉGI KÖRE:

Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,

Tudományos tevékenység, kutatás,

Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,

Kulturális örökség megóvása,

Környezetvédelem,

Emberi és állampolgári jogok védelme,

Fogyasztóvédelem,

<p style=”text-align: justify;”>Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és kapcsolódó

szolgáltatások,

Euroatlanti integráció elősegítése

 

ALAKULÁS ÉVE: 1998

MINŐSÍTÉSE: közhasznú szervezet

EGYESÜLET ELNÖKE: Litauszki Kálmán

TAGLÉTSZÁM: 12 fő

Elérhetőségek:

Elnök: Litauszki Kálmán

Cím: A Mindennapi Kultúráért Egyesület / 4024 Debrecen, Wesselényi u. 6.

Telefonszám: 52-534-522

Fax: 52-534-523

E-mail cím: minkultura@gmail.com

Adószám: 18554133-1-09