Bemutatkozás

2016-os terveink:

A társadalmi szükségleteket nagymértékben kielégíti az, hogy elkövetkezendő időszakban az Észak és Dél-alföldi régió területén tevékenykedő civil szervezetek segítését, összefogását és együttműködését, mind emellett határmenti kapcsolataink szorosabbra fűzését magas színvonalon el tudjuk látni.
Továbbá nagy hangsúlyt fektetünk a jövőben is civil portálunk (rea.transzparencia.hu) működtetésére és fejlesztésére.
Továbbra is friss információkkal látjuk el a civil szervezeteket, programjainkról beszámolókat osztunk meg portálunk látogatóival. Szolgáltatásainkat továbbra is igénybe vehetik más civil szervezetek. Közzé tesszük bemutatkozó anyagaikat, programbeszámolóikat, segítünk nekik együttműködő partnerek keresésében és találásában.
Levelező listánkat is folyamatosan bővítjük, hogy minél több szervezet között cserélődhessenek az információk. Lehetőségük van tapasztalatcserére, megoszthatják egy – egy program megvalósításának a nehézségeit, felmerülő problémáit és a megvalósulással járó eredményeket is, mellyel a többi szervezet munkáját segítik és erősítik, valamint az összefogás iránti igényüket felélesztik, erősítik.
Nagybányai partnerszervezetünk, a Teleki Magyar Ház Társaság kérésére részt veszünk és aktívan közreműködünk a XI. Főtér Fesztivál megszervezésében és lebonyolításában 2016 szeptemberében. A nagyszabású rendezvényre a helyi szórvány magyarság mellett a környező települések magyar ajkú lakosait várják. Ez a 3 napos program egyben az értékelő rendezvénye is lesz több napos nomád táborunknak, amelyet ismét megrendezünk a Szent István napjához kapcsolódva Ópusztaszeren a magyar lovas hagyományokat és a lovas kultúrát felelevenítve.
A hagyományok és a kultúra fenntartásával fejlődik, erősödik a kapcsolat a projektben résztvevő magyarországi és határon túli civil szervezetek között. A közös problémák feldolgozásával, egyéni ötletek, elgondolások megvitatásával, hosszútávon fenntartható, szoros és stabil partnerség alakul ki, melyeknek meghatározó szerepe lehet a jövőnk szempontjából az eredményességünk növeléséhez, a civil kapcsolatok fejlesztéséhez.

26

2015-ös beszámoló:

Alapítványunk azzal a céllal jött létre, hogy összefogja az Észak-alföldi régió civil szervezeteit, segítse munkájukat, fejlődésüket és együttműködésüket. Egy idő után már igény mutatkozott arra, hogy az Alföld északi és déli régiója fogjon össze és együttes erővel valósítson meg programokat. Ezért hoztuk létre Észak-és Dél civil portálunkat (rea.transzparencia.hu) is. Levelezőlistát alakítottunk ki, amelyen keresztül nem csak az információk cserélődnek, hanem akinek kérdése, problémája van, az tanácsot kérhet.

Napjainkra sikerült igen széles és sokszínű nemzetközi és magyar-magyar kapcsolatot kiépítenünk, drávaközi, muravidéki, őrvidéki, felvidéki, kárpátaljai, erdélyi és délvidéki partnerekkel is szoros kapcsolatot ápolunk.

Kerekasztal fórumokat szerveztünk, nem csak az Észak-és Dél-alföldi régióban, hanem határmenti partnereinknél is, melyeken beszámoltunk működésünkről, programjainkról és terveinkről.

2014-ben és 2015-ben is részt vettünk és aktívan közreműködtünk az Európai Dél-Alföldi Regionális Alapítvány „Nemzeti Kulturális Együttműködés Délen” elnevezésű programján, amely Zsombón, Felvidéken és Ópusztaszeren került megrendezésre. Ez a két rendezvény kiválóan alkalmas kapcsolatépítésre, új ismeretségek és barátságok kialakítására elsősorban határon túli civil szervezetek képviselőivel.

2014 és 2015. szeptemberben kuratóriumunk tagjai részt vettek a Harangláb Népzenei Együttes Szakmai, zenegyűjtő programján, Kárpátalján és Erdélyben, ahol ismételten több új külföldi civil partnert ismertek meg Benén, Beregszászon, Munkácson, Visken és Székelyudvarhelyen, akik potenciálisan partnereink lehetnek az elkövetkezendő évekre gondolt, tervezett szakmai programokban.

Az idei évben alapítványunk egy igen sikeres szakmai programot valósított meg Ópusztaszeren. A nagybányai (Teleki Magyar Ház Társaság) partnereink mellett Zentáról érkeztek még gyerekek és kísérőik a helyi, magyarországi fiatalokhoz a „Lóra Magyar!- a szórványmagyarság fennmaradásáért” elnevezésű a lovas hagyományokra és a nemzeti összetartozásra épülő nomád táborunkba. A program sikerességét bizonyítja, hogy már most szervezni kezdtük a program folytatását a 2016-os év nyarára.

28

lo3        21